Aktualności

 • Dodano: 26.04.2016

  Z przyjemnością informujemy, że w dniu 25.04.2016r. odbyła się konferencja pt. "Innowacyjne rozwiązania dla oświaty", którą zorganizowała firma TOYA Systemy Komputerowe wspólnie z Politechniką Łódzką. Konferencję otwierał Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. Wspólnie z naszymi Partnerami - Polkomtel, WSiP, LG, Pearson, SafeKiddo oraz PZU - przedstawiliśmy najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie narzędzi wspomagających proces dydaktyczny w szkołach na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, będące efektem realizacji projektu eTornister. Projekt eTornister to połączenie najnowszej generacji tabletu z internetem LTE bez limitu oraz interaktywnej platformy zarządzającej dostępem do elektronicznych podręczników, książek oraz innych materiałów edukacyjnych. Firma TOYA Systemy Komputerowe jest opiekunem projektu eTornister na terenie województwa łódzkiego.

 • Dodano: 19.04.2016

  Z ogromną satysfakcją informujemy, że firma TOYA Systemy Komputerowe została wybrana przez Komendę Główną Straży Granicznej w Warszawie jako dostawca specjalistycznego sprzętu informatycznego. Wybór oferty nastąpił w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, w ramach którego oferta firmy TOYA Systemy Komputerowe została uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów oceny ofert. Początkowo, wybór dokonany przez Komendę został zakwestionowany przez kilku Wykonawców, którzy wnieśli odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołania zostały jednak oddalone przez Krajową Izbę Odwoławczą, która tym samym potwierdziła słuszność wyboru oferty firmy TOYA Systemy Komputerowe. Zawarcie umowy pomiędzy Komendą Główną Straży Granicznej a TOYA Systemy Komputerowe zostało ustalone na dzień 22.04.2016r. Łączna wartość umowy, zgodnie z ofertą złożoną przez TOYA Systemy Komputerowe, opiewa na kwotę 4.411.400,00 PLN. Warto zaznaczyć, że jest to zamówienie o kluczowym charakterze z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności Państwa. W ramach umowy, w zakresie zamówienia podstawowego, dostarczymy na potrzeby Straży Granicznej 115 szt. zaawansowanych ("pancernych") tabletów Panasonic oraz 115 szt. specjalistycznych czytników paszportów Vicomp. Dostarczone urządzenia będą wykorzystane między innymi w związku z organizowanym szczytem NATO w Warszawie, który odbędzie się w lipcu 2016 roku.

 • Dodano: 09.03.2016

  Informujemy, że począwszy od listopada 2015 roku prowadzimy bardzo intensywne przygotowania związane z realizacją programu Polska Cyfrowa, w tym digitalizacją szkół i rozwojem e-usług publicznych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Działania te ukierunkowane są przede wszystkim na samorządy oraz lokalne społeczności i kładą nacisk w szczególności na dwa obszary kluczowe z punktu widzenia strategii firmy - dostęp do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w technologii bezprzewodowej oraz tworzenie dedykowanego oprogramowania, w tym zaawansowanych aplikacji do zarządzania.

 • Dodano: 04.02.2016

  Informujemy, że z dniem 01.02.2016r. biuro handlowe Firmy TOYA Systemy Komputerowe Sp. z o.o. zostało przeniesione. Adres nowego biura: 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29, tel. 42 2089 710, fax 42 2089 714.

 • Dodano: 23.12.2015

  Z sukcesem zakończyliśmy prace instalacyjne i konfiguracyjne w 386 gospodarstwach domowych w ramach zawartej umowy z Gminą Miasto Pionki, dotyczącej projektu "Internet w Gminie Miasto Pionki dobrem powszechnym" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Umowa została zawarta na kwotę 227.419,62 PLN. Usługa świadczenia dostępu do Internetu będzie realizowana przez kolejne 61 miesięcy.

<
>
1/4

Slider

 • Tytuł: Projekty e-Inclusion

  Opis: Oferujemy doradztwo na każdym etapie projektu, pomagamy w uzyskaniu dofinansowania, doradzamy przy wyborze sprzętu IT oraz technologii dostępu do Internetu

 • Tytuł: Wykluczenie cyfrowe

  Opis: W ramach dotychczas zrealizowanych przez nas projektów e-Inclusion blisko 3000 gospodarstw domowych uzyskało sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu

 • Tytuł: Cyfryzacja Szkół

  Opis: W roku 2012 nasza firma była liderem pilotażu rządowego programu Cyfrowa Szkoła, przekształciliśmy ponad 300 klas w profesjonalne sale multimedialne do prowadzenia zajęć

 • Tytuł: Oferta dla Edukacji

  Opis: W ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych wyposażyliśmy szkoły z całej Polski w pomoce dydaktyczne i zaawansowany sprzęt informatyczny wraz z przeszkoleniem nauczycieli

 • Tytuł: Aplikacje dedykowane

  Opis: Tworzymy zaawansowane oprogramowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta, specjalizujemy się w technologiach ASP.NET+MS SQL oraz PHP+MySQL

 • Tytuł: Programowanie

  Opis: Projektujemy i wdrażamy zaawansowane systemy informatyczne dla administracji publicznej, tworzymy również platformy e-learningowe i aplikacje do zarządzania bazami danych

 • Tytuł: Wszechstronność

  Opis: Dzięki wszechstronności naszych programistów i analityków programujemy z wykorzystaniem niemal każdej istniejącej na rynku technologii

 • Tytuł: Potencjał

  Opis: Za sprawą licznych kontraktów z najlepszymi w branży programistami, analitykami, architektami systemów i kierownikami projektów, dysponujemy nieograniczonym potencjałem

 • Tytuł: Profesjonalizm

  Opis: Zawsze oferujemy najwyższej klasy sprzęt komputerowy i oprogramowanie

 • Tytuł: Konkurencyjność

  Opis: Dzięki ugruntowanej pozycji w branży IT, posiadamy w ofercie wszystkie produkty dostępne na rynku, każdego producenta, w najlepszych cenach

 • Tytuł: Partnerstwo

  Opis: Współpracujemy ze światowymi liderami rynku IT, m.in. DELL, Lexmark, Comarch, Acer, Netgear, Intel, Microsoft, Samsung, Toshiba

 • Tytuł: Sieci komputerowe

  Opis: Od początku naszej działalności zajmujemy się projektowaniem i budową profesjonalnych sieci strukturalnych

 • Tytuł: Sprzęt informatyczny

  Opis: Wiodącym elementem naszej oferty są dostawy, instalacje i konfiguracje urządzeń komputerowych, od laptopów i tabletów, poprzez komputery stacjonarne i drukarki, po serwery klasy blade

 • Tytuł: Zamówienia publiczne

  Opis: Od początku istnienia systemu zamówień publicznych w Polsce intensywnie wspieramy cyfryzację instytucji państwowych

 • Tytuł: Kompetencje

  Opis: Wieloletnie doświadczenie na rynku IT w połączeniu z doskonałą znajomością prawa zamówień publicznych pozwala nam zaoferować profesjonalne doradztwo

 • Tytuł: Doświadczenie

  Opis: Posiadamy ugruntowaną pozycję na rynku IT, na którym działamy od 1991 roku

Niniejsza Polityka prywatności dotycząca plików cookies odnosi się do całego serwisu internetowego www.toyasystemy.com.pl. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.

Aby akceptować pliki cookies w tym serwisie naciśnij.
Akceptuję